Βιολογικό Εξαιρετικό Παρθένο Ελαιόλαδο
200ml/600ml Χάρτινη

Ήπιο Φρουτώδες – Ποικιλία Πατρινιά
10,00 20,00 

Βιολογικό Εξαιρετικό Παρθένο Ελαιόλαδο
200ml/600ml Ξύλινη

Ήπιο Φρουτώδες – Ποικιλία Πατρινιά
10,00 20,00 

Εξαιρετικό Παρθένο Ελαιόλαδο
200ml/600ml Χάρτινη

Έντονο Φρουτώδες – Ποικιλία Μεγαρίτικη
10,00 20,00 

Εξαιρετικό Παρθένο Ελαιόλαδο
200ml/600ml Ξύλινη

Έντονο Φρουτώδες – Ποικιλία Μεγαρίτικη
10,00 20,00